Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 12/05 đến 17/05/2012

Từ ngày : . Đã xem 1122

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 12/05 đến 17/05/2012

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(12/5/2014)
Thứ 3
(13/5/2014)
Thứ 4
(14/5/2014)
Thứ 5
(15/5/2014)
Thứ 6
(16/5/2014)
Thứ 7
(17/5/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(12/5/2014)
Thứ 3
(13/5/2014)
Thứ 4
(14/5/2014)
Thứ 5
(15/5/2014)
Thứ 6
(16/5/2014)
Thứ 7
(17/5/2014)