Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 13/01 đến 18 /01/2014

Từ ngày : . Đã xem 1171

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 13/01 đến 18 /01/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(13/1/2014)
Thứ 3
(14/1/2014)
Thứ 4
(15/1/2014)
Thứ 5
(16/1/2014)
Thứ 6
(17/1/2014)
Thứ 7
(18/1/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(13/1/2014)
Thứ 3
(14/1/2014)
Thứ 4
(15/1/2014)
Thứ 5
(16/1/2014)
Thứ 6
(17/1/2014)
Thứ 7
(18/1/2014)