Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 14/07 đến 19/07/2014

Từ ngày : . Đã xem 1260

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 14/07 đến 19/07/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(14/7/2014)
Thứ 3
(15/7/2014)
Thứ 4
(16/7/2014)
Thứ 5
(17/7/2014)
Thứ 6
(18/7/2014)
Thứ 7
(19/7/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(14/7/2014)
Thứ 3
(15/7/2014)
Thứ 4
(16/7/2014)
Thứ 5
(17/7/2014)
Thứ 6
(18/7/2014)
Thứ 7
(19/7/2014)