Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 16/12 đến 21/12/2013

Từ ngày : . Đã xem 1172

Thực đơn của bé ở trường Thăng Long Kidsmart quận Long Biên Tuần từ 16/12 đến 21/12/2013

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(16/12/2013)
Thứ 3
(17/12/2013)
Thứ 4
(18/12/2013)
Thứ 5
(19/12/2013)
Thứ 6
(20/12/2013)
Thứ 7
(21/12/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(16/12/2013)
Thứ 3
(17/12/2013)
Thứ 4
(18/12/2013)
Thứ 5
(19/12/2013)
Thứ 6
(20/12/2013)
Thứ 7
(21/12/2013)