Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 17 /03 đến 22/03/2014

Từ ngày : . Đã xem 1114

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 17 /03 đến 22/03/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(17/3/2014)
Thứ 3
(18/3/2014)
Thứ 4
(19/3/2014)
Thứ 5
(20/3/2014)
Thứ 6
(21/3/2014)
Thứ 7
(22/3/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(17/3/2014)
Thứ 3
(18/3/2014)
Thứ 4
(19/3/2014)
Thứ 5
(20/3/2014)
Thứ 6
(21/3/2014)
Thứ 7
(22/3/2014)