Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 18/08 đến 23/08/2014

Từ ngày : . Đã xem 1207

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 18/08 đến 23/08/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(18/8/2014)
Thứ 3
(19/8/2014)
Thứ 4
(20/8/2014)
Thứ 5
(21/8/2014)
Thứ 6
(22/8/2014)
Thứ 7
(23/8/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(18/8/2014)
Thứ 3
(19/8/2014)
Thứ 4
(20/8/2014)
Thứ 5
(21/8/2014)
Thứ 6
(22/8/2014)
Thứ 7
(23/8/2014)