Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 19/05 đến 24/05/2014

Từ ngày : . Đã xem 1076

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 19/05 đến 24/05/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(19/5/2014)
Thứ 3
(20/5/2014)
Thứ 4
(21/5/2014)
Thứ 5
(22/5/2014)
Thứ 6
(23/5/2014)
Thứ 7
(24/5/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(19/5/2014)
Thứ 3
(20/5/2014)
Thứ 4
(21/5/2014)
Thứ 5
(22/5/2014)
Thứ 6
(23/5/2014)
Thứ 7
(24/5/2014)