Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 21/04 đến 26/04/2014

Từ ngày : . Đã xem 771

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 21/04 đến 26/04/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(21/4/2014)
Thứ 3
(22/4/2014)
Thứ 4
(23/4/2014)
Thứ 5
(24/4/2014)
Thứ 6
(25/4/2014)
Thứ 7
(26/4/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(21/4/2014)
Thứ 3
(22/4/2014)
Thứ 4
(23/4/2014)
Thứ 5
(24/4/2014)
Thứ 6
(25/4/2014)
Thứ 7
(26/4/2014)