Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 22/09 đến 27/09/2014

Từ ngày : . Đã xem 1261

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 22/09 đến 27/09/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(22/9/2014)
Thứ 3
(23/9/2014)
Thứ 4
(24/9/2014)
Thứ 5
(25/9/2014)
Thứ 6
(26/9/2014)
Thứ 7
(27/9/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(22/9/2014)
Thứ 3
(23/9/2014)
Thứ 4
(24/9/2014)
Thứ 5
(25/9/2014)
Thứ 6
(26/9/2014)
Thứ 7
(27/9/2014)