Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 23/06 đến 28/06/2014

Từ ngày : . Đã xem 1262

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 23/06 đến 28/06/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(23/6/2014)
Thứ 3
(24/6/2014)
Thứ 4
(25/6/2014)
Thứ 5
(26/6/2014)
Thứ 6
(27/6/2014)
Thứ 7
(28/6/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(23/6/2014)
Thứ 3
(24/6/2014)
Thứ 4
(25/6/2014)
Thứ 5
(26/6/2014)
Thứ 6
(27/6/2014)
Thứ 7
(28/6/2014)