Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 24/02 đến 01/03/2014

Từ ngày : . Đã xem 1091

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 24/02 đến 01/03/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(24/2/2014)
Thứ 3
(25/2/2014)
Thứ 4
(26/2/2014)
Thứ 5
(27/2/2014)
Thứ 6
(28/2/2014)
Thứ 7
(01/3/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(24/2/2014)
Thứ 3
(25/2/2014)
Thứ 4
(26/2/2014)
Thứ 5
(27/2/2014)
Thứ 6
(28/2/2014)
Thứ 7
(01/3/2014)