Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 26/05 đến 31/05/2014

Từ ngày : . Đã xem 1041

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 26/05 đến 31/05/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(26/5/2014)
Thứ 3
(27/5/2014)
Thứ 4
(28/5/2014)
Thứ 5
(29/5/2014)
Thứ 6
(30/5/2014)
Thứ 7
(31/5/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(26/5/2014)
Thứ 3
(27/5/2014)
Thứ 4
(28/5/2014)
Thứ 5
(29/5/2014)
Thứ 6
(30/5/2014)
Thứ 7
(31/5/2014)