Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 28/07 đến 02/08/2014

Từ ngày : . Đã xem 1181

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 28/07 đến 02/08/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(28/7/2014)
Thứ 3
(29/7/2014)
Thứ 4
(30/7/2014)
Thứ 5
(31/7/2014)
Thứ 6
(01/8/2014)
Thứ 7
(02/8/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(28/7/2014)
Thứ 3
(29/7/2014)
Thứ 4
(30/7/2014)
Thứ 5
(31/7/2014)
Thứ 6
(01/8/2014)
Thứ 7
(02/8/2014)