Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 29/09 đến 04/10/2014

Từ ngày : . Đã xem 1145

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 29/09 đến 04/10/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(29/9/2014)
Thứ 3
(30/9/2014)
Thứ 4
(01/10/2014)
Thứ 5
(02/10/2014)
Thứ 6
(03/10/2014)
Thứ 7
(04/10/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(29/9/2014)
Thứ 3
(30/9/2014)
Thứ 4
(01/10/2014)
Thứ 5
(02/10/2014)
Thứ 6
(03/10/2014)
Thứ 7
(04/10/2014)