Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 30/06 đến 05/07/2014

Từ ngày : . Đã xem 1159

Thực đơn của bé ở trường Thăng long Kidsmart Tuần từ 30/06 đến 05/07/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(30/6/2014)
Thứ 3
(01/7/2014)
Thứ 4
(02/7/2014)
Thứ 5
(03/7/2014)
Thứ 6
(04/7/2014)
Thứ 7
(05/7/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(30/6/2014)
Thứ 3
(01/7/2014)
Thứ 4
(02/7/2014)
Thứ 5
(03/7/2014)
Thứ 6
(04/7/2014)
Thứ 7
(05/7/2014)