Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 31/03 đến 05/04/2014

Từ ngày : . Đã xem 1126

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 31/03 đến 05/04/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(31/3/2014)
Thứ 3
(01/4/2014)
Thứ 4
(02/4/2014)
Thứ 5
(03/4/2014)
Thứ 6
(04/4/2014)
Thứ 7
(05/4/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(31/3/2014)
Thứ 3
(01/4/2014)
Thứ 4
(02/4/2014)
Thứ 5
(03/4/2014)
Thứ 6
(04/4/2014)
Thứ 7
(05/4/2014)