Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Tuần từ 17/02 đến 22/02/2014

Từ ngày : . Đã xem 1224

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 17/02 đến 22/02/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(17/2/2014)
Thứ 3
(18/2/2014)
Thứ 4
(19/2/2014)
Thứ 5
(20/2/2014)
Thứ 6
(21/2/2014)
Thứ 7
(22/2/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(17/2/2014)
Thứ 3
(18/2/2014)
Thứ 4
(19/2/2014)
Thứ 5
(20/2/2014)
Thứ 6
(21/2/2014)
Thứ 7
(22/2/2014)