Rss Feed

Thực đơn của bé Tuần từ 09/12/2013 đến 14/12/2013

Từ ngày : . Đã xem 1178

Thực đơn của bé ở trường Thăng long Kidsmart Tuần từ 09/12/2013 đến 14/12/2013

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(09/12/2013)
Thứ 3
(10/12/2013)
Thứ 4
(11/12/2013)
Thứ 5
(12/12/2013)
Thứ 6
(13/12/2013)
Thứ 7
(14/12/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(09/12/2013)
Thứ 3
(10/12/2013)
Thứ 4
(11/12/2013)
Thứ 5
(12/12/2013)
Thứ 6
(13/12/2013)
Thứ 7
(14/12/2013)