Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 20/10 đến 25/10/2014

Từ ngày : . Đã xem 1314

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kidsmart Tuần từ 20/10 đến 25/10/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(20/10/2014)
Thứ 3
(21/10/2014)
Thứ 4
(22/10/2014)
Thứ 5
(23/10/2014)
Thứ 6
(24/10/2014)
Thứ 7
(25/10/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(20/10/2014)
Thứ 3
(21/10/2014)
Thứ 4
(22/10/2014)
Thứ 5
(23/10/2014)
Thứ 6
(24/10/2014)
Thứ 7
(25/10/2014)