Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 25/08 đến 30/08/2014

Từ ngày : . Đã xem 924

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 25/08 đến 30/08/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(25/8/2014)
Thứ 3
(26/8/2014)
Thứ 4
(27/8/2014)
Thứ 5
(28/8/2014)
Thứ 6
(29/8/2014)
Thứ 7
(30/8/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(25/8/2014)
Thứ 3
(26/8/2014)
Thứ 4
(27/8/2014)
Thứ 5
(28/8/2014)
Thứ 6
(29/8/2014)
Thứ 7
(30/8/2014)