Rss Feed

Thực đơn cho bé ở trường Tuần từ 23/12 đến 28/13

Từ ngày : . Đã xem 1190

Thực đơn cho bé ở trường mầm non Thăng Long Kidsmart quận Long Biên Tuần từ 23/12 đến 28/12

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(23/12/2013)
Thứ 3
(24/12/2013)
Thứ 4
(25/12/2013)
Thứ 5
(26/12/2013)
Thứ 6
(27/12/2013)
Thứ 7
(28/12/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(23/12/2013)
Thứ 3
(24/12/2013)
Thứ 4
(25/12/2013)
Thứ 5
(26/12/2013)
Thứ 6
(27/12/2013)
Thứ 7
(28/12/2013)