Rss Feed

Thực đơn ở trường từ 28/10 đến 2/11

Từ ngày : . Đã xem 1429

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kidsmart tuần từ 28/10 đến 02/11/2013

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(28/10/2013)
Thứ 3
(29/10/2013)
Thứ 4
(30/10/2013)
Thứ 5
(31/10/2013)
Thứ 6
(01/11/2013)
Thứ 7
(02/11/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(28/10/2013)
Thứ 3
(29/10/2013)
Thứ 4
(30/10/2013)
Thứ 5
(31/10/2013)
Thứ 6
(01/11/2013)
Thứ 7
(02/11/2013)