Rss Feed

Thực đơn trường mầm non 21/10 đến 26/10/2013

Từ ngày : . Đã xem 1016

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart tuần từ 21/10 đến 26/10/2013

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(21/10/2013)
Thứ 3
(22/10/2013)
Thứ 4
(23/10/2013)
Thứ 5
(24/10/2013)
Thứ 6
(25/10/2013)
Thứ 7
(26/10/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(21/10/2013)
Thứ 3
(22/10/2013)
Thứ 4
(23/10/2013)
Thứ 5
(24/10/2013)
Thứ 6
(25/10/2013)
Thứ 7
(26/10/2013)