Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 01/01 đến 06/01/2017

Từ ngày : . Đã xem 1107

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 01/01 đến 06/01/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
Thứ 3
(02/1/2018)
Thứ 4
(03/1/2018)
Thứ 5
(04/1/2018)
Thứ 6
(05/1/2018)
Thứ 7
(06/1/2018)
Mẫu giáo Thứ 2
Thứ 3
(02/1/2018)
Thứ 4
(03/1/2018)
Thứ 5
(04/1/2018)
Thứ 6
(05/1/2018)
Thứ 7
(06/1/2018)