Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 01/08 đến 06/08/2016

Từ ngày : . Đã xem 1281

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 01/08 đến 06/08/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(01/8/2016)
Thứ 3
(02/8/2016)
Thứ 4
(03/8/2016)
Thứ 5
(04/8/2016)
Thứ 6
(05/8/2016)
Thứ 7
(06/8/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(01/8/2016)
Thứ 3
(02/8/2016)
Thứ 4
(03/8/2016)
Thứ 5
(04/8/2016)
Thứ 6
(05/8/2016)
Thứ 7
(06/8/2016)