Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 02/11 đến 07/11/2015

Từ ngày : . Đã xem 1272

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 02/11 đến 07/11/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(02/11/2015)
Thứ 3
(03/11/2015)
Thứ 4
(04/11/2015)
Thứ 5
(05/11/2015)
Thứ 6
(06/11/2015)
Thứ 7
(07/11/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(02/11/2015)
Thứ 3
(03/11/2015)
Thứ 4
(04/11/2015)
Thứ 5
(05/11/2015)
Thứ 6
(06/11/2015)
Thứ 7
(07/11/2015)