Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 03/04 đến 08/04/2017

Từ ngày : . Đã xem 1097

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 03/04 đến 08/04/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(03/4/2017)
Thứ 3
(04/4/2017)
Thứ 4
(05/4/2017)
Thứ 5
(06/4/2017)
Thứ 6
(07/4/2017)
Thứ 7
(08/4/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(03/4/2017)
Thứ 3
(04/4/2017)
Thứ 4
(05/4/2017)
Thứ 5
(06/4/2017)
Thứ 6
(07/4/2017)
Thứ 7
(08/4/2017)