Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 03/07 - 08/07/2017

Từ ngày : . Đã xem 662

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 03/07 - 08/07/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(03/7/2017)
Thứ 3
(04/7/2017)
Thứ 4
(05/7/2017)
Thứ 5
(06/7/2017)
Thứ 6
(07/7/2017)
Thứ 7
(08/7/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(03/7/2017)
Thứ 3
(04/7/2017)
Thứ 4
(05/7/2017)
Thứ 5
(06/7/2017)
Thứ 6
(07/7/2017)
Thứ 7
(08/7/2017)