Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 03/08 đến 08/08/2015

Từ ngày : . Đã xem 1476

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 03/08 đến 08/08/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(03/8/2015)
Thứ 3
(04/8/2015)
Thứ 4
(05/8/2015)
Thứ 5
(06/8/2015)
Thứ 6
(07/8/2015)
Thứ 7
(08/8/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(03/8/2015)
Thứ 3
(04/8/2015)
Thứ 4
(05/8/2015)
Thứ 5
(06/8/2015)
Thứ 6
(07/8/2015)
Thứ 7
(08/8/2015)