Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 03/10 đến 08/10/2016

Từ ngày : . Đã xem 1341

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 03/10 đến 08/10/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(03/10/2016)
Thứ 3
(04/10/2016)
Thứ 4
(05/10/2016)
Thứ 5
(06/10/2016)
Thứ 6
(07/10/2016)
Thứ 7
(08/10/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(03/10/2016)
Thứ 3
(04/10/2016)
Thứ 4
(05/10/2016)
Thứ 5
(06/10/2016)
Thứ 6
(07/10/2016)
Thứ 7
(08/10/2016)