Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 04/04 đến 09/04/2016

Từ ngày : . Đã xem 1082

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 04/04 đến 09/04/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(04/4/2016)
Thứ 3
(05/4/2016)
Thứ 4
(06/4/2016)
Thứ 5
(07/4/2016)
Thứ 6
(08/4/2016)
Thứ 7
(09/4/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(04/4/2016)
Thứ 3
(05/4/2016)
Thứ 4
(06/4/2016)
Thứ 5
(07/4/2016)
Thứ 6
(08/4/2016)
Thứ 7
(09/4/2016)