Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 04/05 đến 09/05/2015

Từ ngày : . Đã xem 1145

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 04/05 đến 09/05/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(04/5/2015)
Thứ 3
(05/5/2015)
Thứ 4
(06/5/2015)
Thứ 5
(07/5/2015)
Thứ 6
(08/5/2015)
Thứ 7
(09/5/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(04/5/2015)
Thứ 3
(05/5/2015)
Thứ 4
(06/5/2015)
Thứ 5
(07/5/2015)
Thứ 6
(08/5/2015)
Thứ 7
(09/5/2015)