Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 04/06 đến 09/06/2018

Từ ngày : . Đã xem 1376

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 04/06 đến 09/06/2018

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(04/6/2018)
Thứ 3
(05/6/2018)
Thứ 4
(06/6/2018)
Thứ 5
(07/6/2018)
Thứ 6
(08/6/2018)
Thứ 7
(09/6/2018)
Mẫu giáo Thứ 2
(04/6/2018)
Thứ 3
(05/6/2018)
Thứ 4
(06/6/2018)
Thứ 5
(07/6/2018)
Thứ 6
(08/6/2018)
Thứ 7
(09/6/2018)