Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 04/07 đến 09/07/2016

Từ ngày : . Đã xem 1119

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 04/07 đến 09/07/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(04/7/2016)
Thứ 3
(05/7/2016)
Thứ 4
(06/7/2016)
Thứ 5
(07/7/2016)
Thứ 6
(08/7/2016)
Thứ 7
(09/7/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(04/7/2016)
Thứ 3
(05/7/2016)
Thứ 4
(06/7/2016)
Thứ 5
(07/7/2016)
Thứ 6
(08/7/2016)
Thứ 7
(09/7/2016)