Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 04/09 đến 09/09/2017

Từ ngày : . Đã xem 1539

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 04/09 đến 09/09/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(04/9/2017)
Thứ 3
(05/9/2017)
Thứ 4
(06/9/2017)
Thứ 5
(07/9/2017)
Thứ 6
(08/9/2017)
Thứ 7
Mẫu giáo Thứ 2
(04/9/2017)
Thứ 3
(05/9/2017)
Thứ 4
(06/9/2017)
Thứ 5
(07/9/2017)
Thứ 6
(08/9/2017)
Thứ 7