Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 05/01 đến 10/01/2015

Từ ngày : . Đã xem 1185

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 05/01 đến 10/01/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(05/1/2015)
Thứ 3
(06/1/2015)
Thứ 4
(07/1/2015)
Thứ 5
(08/1/2015)
Thứ 6
(09/1/2015)
Thứ 7
(10/1/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(05/1/2015)
Thứ 3
(06/1/2015)
Thứ 4
(07/1/2015)
Thứ 5
(08/1/2015)
Thứ 6
(09/1/2015)
Thứ 7
(10/1/2015)