Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 05/06/2017 đến 09/06/2017

Từ ngày : . Đã xem 1151

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 05/06/2017 đến 09/06/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(05/6/2017)
Thứ 3
(06/6/2017)
Thứ 4
(07/6/2017)
Thứ 5
(08/6/2017)
Thứ 6
(09/6/2017)
Thứ 7
(10/6/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(05/6/2017)
Thứ 3
(06/6/2017)
Thứ 4
(07/6/2017)
Thứ 5
(08/6/2017)
Thứ 6
(09/6/2017)
Thứ 7
(10/6/2017)