Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 05/09 đến 10/09/2016

Từ ngày : . Đã xem 1326

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 05/09 đến 10/09/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(05/9/2016)
Thứ 3
(06/9/2016)
Thứ 4
(07/9/2016)
Thứ 5
(08/9/2016)
Thứ 6
(09/9/2016)
Thứ 7
(10/9/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(05/9/2016)
Thứ 3
(06/9/2016)
Thứ 4
(07/9/2016)
Thứ 5
(08/9/2016)
Thứ 6
(09/9/2016)
Thứ 7
(10/9/2016)