Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 05/12 đến 10/12/2016

Từ ngày : . Đã xem 1133

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 05/12 đến 10/12/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(05/12/2016)
Thứ 3
(06/12/2016)
Thứ 4
(07/12/2016)
Thứ 5
(08/12/2016)
Thứ 6
(09/12/2016)
Thứ 7
(10/12/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(05/12/2016)
Thứ 3
(06/12/2016)
Thứ 4
(07/12/2016)
Thứ 5
(08/12/2016)
Thứ 6
(09/12/2016)
Thứ 7
(10/12/2016)