Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 06/03 đến 11/03/2017

Từ ngày : . Đã xem 1014

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 06/03 đến 11/03/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(06/3/2017)
Thứ 3
(07/3/2017)
Thứ 4
(08/3/2017)
Thứ 5
(09/3/2017)
Thứ 6
(10/3/2017)
Thứ 7
(11/3/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(06/3/2017)
Thứ 3
(07/3/2017)
Thứ 4
(08/3/2017)
Thứ 5
(09/3/2017)
Thứ 6
(10/3/2017)
Thứ 7
(11/3/2017)