Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 06/06 đến 11/06/2016

Từ ngày : . Đã xem 712

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 06/06 đến 11/06/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(06/6/2016)
Thứ 3
(07/6/2016)
Thứ 4
(08/6/2016)
Thứ 5
(09/6/2016)
Thứ 6
(10/6/2016)
Thứ 7
(11/6/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(06/6/2016)
Thứ 3
(07/6/2016)
Thứ 4
(08/6/2016)
Thứ 5
(09/6/2016)
Thứ 6
(10/6/2016)
Thứ 7
(11/6/2016)