Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 06/10 đến 11/10/2014

Từ ngày : . Đã xem 1345

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 06/10 đến 11/10/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(06/10/2014)
Thứ 3
(07/10/2014)
Thứ 4
(08/10/2014)
Thứ 5
(09/10/2014)
Thứ 6
(10/10/2014)
Thứ 7
(11/10/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(06/10/2014)
Thứ 3
(07/10/2014)
Thứ 4
(08/10/2014)
Thứ 5
(09/10/2014)
Thứ 6
(10/10/2014)
Thứ 7
(11/10/2014)