Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 07/03 đến 12/03/2016

Từ ngày : . Đã xem 1217

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 07/03 đến 12/03/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(07/3/2016)
Thứ 3
(08/3/2016)
Thứ 4
(09/3/2016)
Thứ 5
(10/3/2016)
Thứ 6
(11/3/2016)
Thứ 7
(12/3/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(07/3/2016)
Thứ 3
(08/3/2016)
Thứ 4
(09/3/2016)
Thứ 5
(10/3/2016)
Thứ 6
(11/3/2016)
Thứ 7
(12/3/2016)