Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 07/09 đến 12/09/2015

Từ ngày : . Đã xem 1298

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 07/09 đến 12/09/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(07/9/2015)
Thứ 3
(08/9/2015)
Thứ 4
(09/9/2015)
Thứ 5
(10/9/2015)
Thứ 6
(11/9/2015)
Thứ 7
(12/9/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(07/9/2015)
Thứ 3
(08/9/2015)
Thứ 4
(09/9/2015)
Thứ 5
(10/9/2015)
Thứ 6
(11/9/2015)
Thứ 7
(12/9/2015)