Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 07/11 đến 12/11/2016

Từ ngày : . Đã xem 1316

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 07/11 đến 12/11/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(07/11/2016)
Thứ 3
(08/11/2016)
Thứ 4
(09/11/2016)
Thứ 5
(10/11/2016)
Thứ 6
(11/11/2016)
Thứ 7
(12/11/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(07/11/2016)
Thứ 3
(08/11/2016)
Thứ 4
(09/11/2016)
Thứ 5
(10/11/2016)
Thứ 6
(11/11/2016)
Thứ 7
(12/11/2016)