Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 07/12 đến 12/12/2015

Từ ngày : . Đã xem 1164

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 07/12 đến 12/12/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(07/12/2015)
Thứ 3
(08/12/2015)
Thứ 4
(09/12/2015)
Thứ 5
(10/12/2015)
Thứ 6
(11/12/2015)
Thứ 7
(12/12/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(07/12/2015)
Thứ 3
(08/12/2015)
Thứ 4
(09/12/2015)
Thứ 5
(10/12/2015)
Thứ 6
(11/12/2015)
Thứ 7
(12/12/2015)