Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 08/01 đến 13/01/2017

Từ ngày : . Đã xem 1115

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 08/01 đến 13/01/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(08/1/2018)
Thứ 3
(09/1/2018)
Thứ 4
(10/1/2018)
Thứ 5
(11/1/2018)
Thứ 6
(12/1/2018)
Thứ 7
(13/1/2018)
Mẫu giáo Thứ 2
(08/1/2018)
Thứ 3
(09/1/2018)
Thứ 4
(10/1/2018)
Thứ 5
(11/1/2018)
Thứ 6
(12/1/2018)
Thứ 7
(13/1/2018)