Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 08/08 đến13/08/2016

Từ ngày : . Đã xem 1213

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 08/08 đến13/08/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(08/8/2016)
Thứ 3
(09/8/2016)
Thứ 4
(10/8/2016)
Thứ 5
(11/8/2016)
Thứ 6
(12/8/2016)
Thứ 7
(13/8/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(08/8/2016)
Thứ 3
(09/8/2016)
Thứ 4
(10/8/2016)
Thứ 5
(11/8/2016)
Thứ 6
(12/8/2016)
Thứ 7
(13/8/2016)