Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 08/12 đến 13/12/2014

Từ ngày : . Đã xem 1316

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 08/12 đến 13/12/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(08/12/2014)
Thứ 3
(09/12/2014)
Thứ 4
(10/12/2014)
Thứ 5
(11/12/2014)
Thứ 6
(12/12/2014)
Thứ 7
(13/12/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(08/12/2014)
Thứ 3
(09/12/2014)
Thứ 4
(10/12/2014)
Thứ 5
(11/12/2014)
Thứ 6
(12/12/2014)
Thứ 7
(13/12/2014)