Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 09/03 đến 14/03/2015

Từ ngày : . Đã xem 1243

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 09/03 đến 14/03/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(09/3/2015)
Thứ 3
(10/3/2015)
Thứ 4
(11/3/2015)
Thứ 5
(12/3/2015)
Thứ 6
(13/3/2015)
Thứ 7
(14/3/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(09/3/2015)
Thứ 3
(10/3/2015)
Thứ 4
(11/3/2015)
Thứ 5
(12/3/2015)
Thứ 6
(13/3/2015)
Thứ 7
(14/3/2015)